Lettlands folkmuseum

Lettlands folkmuseum

Lettlands folkmuseum eller Lettlands etnografiska friluftsmuseum är ett stort friluftsmuseum i Riga. Det lettiska namnet är ”Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs”. Det ligger vid insjön Yugla i utkanten av Riga. Museet grundades år 1924 och det hade tagit inspiration från andra friluftsmuseer i Skandinavien. Museet visar upp hur det såg ut och gick till i den lettiska bondekulturen från de olika regionerna i Lettland.

Från början var det meningen att det skulle finnas en gård från varje region i Lettland. Det vill säga fyra stycken: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme och Latgale. Det skulle också finnas en byggnad som representerade Lettland som helhet som visade upp hantverkarnas arbetsplatser.

År 1932 öppnades museet upp för allmänheten och 1939 fanns det 40 byggnader i byn som ställdes ut. Friluftsmuseet upptar en yta av nästan 88 hektar.

Länk: http://brivdabasmuzejs.lv/en/

Idag har friluftsmuseet utökats och det finns 118 byggnader med över 3000 objekt som visas upp. Det finns hus från slutet av 1600-talet som har flyttats hit fram till de nyaste som är byggda på 1930-talet. Det finns över 114 000 föremål i samlingarna som representerar de flesta etniska grupperna i Lettland. Det är ett av Europas äldsta och största friluftsmuseum.

Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs - Lettlands folkmuseum

Vid museets 70-årsjubileum utgavs det frimärken med motiv från byn.

Under de varmare månaderna kan du strosa runt mellan byggnaderna och känna på hur livet var för en fiskare eller lantbrukare för i tiden. I hantverkarnas hus finns det verktyg och föremål som är tidstypiska. Besöker du ett hushåll kan du se vilka redskap de använde sig av vid matlagning, tvätt och städning. Husen är inredda efter vilken region huset kommer ifrån och vilket ändamål huset var byggt för. På helgerna under sommaren kan du se hantverkare arbeta i byggnaderna enligt de gamla hantverkstraditionerna. Som besökare kan du då se hur vardagslivet var för en lettisk bonde förr i tiden.

Under vintern går det att ta sig fram med skidor och släde, prova på isfiske och åka pulka. Områdets kullar och stigar brukar vara populära bland skidåkarna.

Det anordnas fester med fokus på Lettlands kultur. Bara naturen i sig är värda att besöka, det finns gott om olika växter och djur som lever i det vilda.

I en före detta lada finns den så kallade utställningssalen. Där byts utställningarna flera gånger per år så den här byn är värd flera besök för att kunna se allt. Du kan medverka i olika fester och få prova på att tillverka egna smycken enligt lettisk tradition.

I juni varje år anordnas den traditionella marknaden som år 2010 firade 40 år. Det finns traditionell mat att förtära i Vidzemes seta och Priedes krog (Tallkrogen) för de som vill och vågar testa.

Varje söndag klockan 10 hålls det gudstjänst i Usmakyrkan som är en del av utställningen.

Varje år besöker fler än 135 000 människor från hela världen Lettlands etnografiska friluftsmuseum.

Du kan ta dig till Friluftsmuseet med buss till hållplatsen Brivdabas muzejs eller med spårvagn till ändhållplatsen Jugla.

Det går att boka guidade turer för att inte gå miste om någon spännande del av Lettlands historiska arv av kultur och traditioner.